Friday, June 5, 2009

မင္းဘဲလိုလူလဲ( Ming Bel Loe Lu Lel )


ယဥ္ေက်းသူ........ အီးမေပါက္ခင္ ခြင့္ျပဳပါေနာ္ဟူေျပာျပည္း အီးေပါက္ျပည္းေတာအခါ ေစာရီး ဟုေျပာတတ္သူ
မ႐ိုးသားသူ ....... ကိုယ္ကအီးေပါက္ေသာလည္းဝင္မခံဘဲကြၽန္ေနာေခြးလတ္ခ်တ္ေပါဟုလႊဲခ်တတ္သူ
မိုက္မဲသူ ....... အီးေပါက္ခ်င္ေတာလည္းမေပါက္ဘဲအတင္းေအာင္ထားသူ
ဗဟုသုတမ်ားသူ ....... ဘယ္အခ်ိန္ဘယ္ေနရာတြင္အီးေပါက္ရမလဲသိသူ
ဒုတ္ခေရာက္ေနသူ ....... အီးအလြန္ေပါက္ခ်င္ေသာလည္းအီးေပါက္ရန္ဘဲလိုမွၾကိဳးစားမရသူ
လိႈ႕ဝွတ္တတ္သူ....... ဘယ္သူမွမသိေအာင္အီးေပါက္သူ
ဝါႂကြာ:တတ္သူ ....... အီးေပါက္ႏိုင္ခ်င္းႏွင့္ပတ္တတ္ပည္းအလြန္ဂုံယူသူ
ႏွိတ္စက္တတ္သူ ....... လူမ်ားေသာေနရာတြင္အီးေပါက္သူ
သိပ္ပန္ျပင္ညာရွင္....... အီးမွန္မွန္ေပါက္ေသာလည္းေလထုညစ္ညန္:မွာကိုစိုးရိန္သူ
ရွတ္တတ္သူ ....... အီးေပါက္ျပီးမ်တ္ႏွာတခုလုံးနီရဲလာသူ
အၾကံပိုင္သူ ........ အီးေပါက္ေသာလည္းသူ၏အီးေပါက္သံကိုသူမ်ားမၾကားေအာင္အသံၾကယ္ံၾကယ္ႏွင့္ရီေမာသူ
အလြန္တုံးျပီးအသုံးမက်သူ .... အီးေပါက္လိုက္တာ ကိုထဲကေလေတြေရာ့သြားျပိဟုထင္ပည္းအသက္ျပင္းျပင္း႐ႉမွဟုစိုကာေလကိုတဝၾကီး႐ႉသူ
ကတ္ေစးႏွဲသူ ............. အီးကိုကံုေအာင္မေပါက္ဘဲစုထားသူ
အတ္တၾကည္းသူ.......... ငါ့အီးတယ္ေမႊးပါလားဟုရုံၾကည္သူ
အေပါင္းအေဖာမက္သူ......... သူတပါးတို႕အီးေပါက္ျခင္းကိုႏွစ္သက္သူ
သီးသန္႕ဆန္သူ .............. ဆိတ္ကြယ္ရာတို႕သြားပီးမွအီးေပါက္သူ
ေရကိုခ်စ္သူ ....................... ေရခ်ိဳးရင္းအီးေပါက္သူ
အားကစားသမား ................. ပင္ပင္ပန္:ပန္:အားမစိုက္ရဘဲအီးေပါက္ႏိုင္သူ
႐ိုးသားသူ .......................... အီးေပါက္ေၾကာင္းဝင္ခံသူ
အသိညဏ္ရွိသူ ................... အသံၾကားရရုံႏွင့္ဘယ္သူအီးေပါက္သလဲေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သူ
ကံစိုးသူ .............................. အီးေပါက္ရန္ၾကိဳးစားရာမွခ်ီးထြက္တြားသူ

1 comment:

kokomaung.uk said...

ဟဲ ဟဲ။ မွတ္သားစရာဘဲဗ်ာ။
ဒါေၾကာင့္ မွတ္သားသြားလုိက္ၿပီ။