Monday, June 8, 2009

ေမာေတာ္ကားပ်က္တဲ.တရုပ္ၾကီး Motor car pyat telt ta yote gyee


ျမန္မာစကားလည္လည္ဝယ္ဝယ္မတတ္တဲ တရုပ္အမ်ိဳးသားၾကီ:တဦးကသူ႕ေမာ္ေတာ္ကားျပက္တာကို
ထြန္းႏိႈးလို႕လဲမႏိုးဆြဲႏိႈးလို႕လဲမႏို့္ေအာက္ကိုငံု႕ၾကည့္လိုက္ေတာ။ေလးတေခ်ာင္းမွမရွိဘူ:ဆိုတာကိုေျပာလိုက္ပုံက
ဝကားကိုတြန္းလိုးလယ္မလိုးဘူ:ဆြဲလိုးလယ္မလိုးဘူ:ေအာက္လွန္ၾကီလယ္လီးတေခ်ာင္းမွမရွိဘူ:တဲ။

ေပ်ာ္ရႊင္ရန္သက္သက္တာရည္ရြယ္ပါသည္႐ိုင္:တယ္ထင္ရင္ခြင့္လႊတ္ပါ

No comments: