Sunday, July 3, 2011

ဘုရား တရား သံဃာ ( Buddha , Dhamma. Thangha )


ၾသကာသဘုရားရွိခိုး
ၾသကာသ၊ ၾသကာသ၊ ၾသကာသ၊ ကာယကံ ၊ ၀စီကံ ၊ မေနာကံ သဗၺေဒါသ ခပ္သိမ္းေသာ အျပစ္တို႕ကို ေပ်ာက္ပါေစျခင္းအက်ိဳးငွာ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ၊ တစ္ႀကိမ္၊ ႏွစ္ၾကိမ္၊ သံုးၾကိမ္ ေျမာက္ေအာင္ ဘုရားရတနာ၊ တရားရတနာ၊ သံဃာရတနာ၊ ရတနာျမတ္သံုးပါးတို႔ကို အရိုအေသ အေလးအျမတ္ လက္ အုပ္မိုး ၍ ရွိခိုးပူေဇာ္ ဖူးေျမာ္မာန္ေလ်ာ့ ကန္ေတာ့ပါ၏အရွင္ဘုရား။
ကန္ေတာ့ရေသာ အက်ိဳးအား ေၾကာင့္ အပါယ္ေလးပါး ၊ ကပ္သံုးပါး ၊ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါး၊ ရန္သူမ်ိဳးငါးပါး ၊ ၀ိပတၱိတရားေလးပါး ၊ဗ်ႆနတရားငါးပါး တို႕မွ အခါခပ္သိမ္း ကင္းလြတ္ၿငိမ္းသည္ျဖစ္၍ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာ တရားေတာာ္ျမတ္ကို ရပါလို၏အရွင္ ဘုရား။

အပါယ္ေလးပါး- (၁) ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ မ်ားစြာျပဳခြင့္မရၾကေသာ ငရဲၾကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ (က) အကုလိုလ္ကံ မကုန္ေသးသမွ်တစ္ခါတည္း ေသ ေၾက ေေပ်ာက္ပ်က္မသြားဘဲ ထပ္ခါထပ္ခါ အသက္ရွင္လွ်က္ ငရဲထိန္းတို႕၏ ခုတ္ျဖတ္မႈကိုသာ ျပင္းစြာခံၾကရရွာေသာသိဥၥိဳးငရဲ၊ (ခ) ငရဲသားတို႕ကို ငရဲထိန္း တို႕က သားေကာင္ကို ေခြးေတြလိုက္သလိုအတင္းလိုက္ၾကျပီး ေမာဟိုက္သြား သည့္အခါ သစ္တံုးၾကီးကို သစ္ေရြသမားတို႕က ခုတ္ေရြၾကသကဲ့သို႕ က်က်နန မ်ဥ္းၾကိဳးခ်၍ ပက္လက္တစ္မ်ိဳး ၊ ေမွာက္လ်က္တစ္မ်ိဳး ၊ ၀ဲယာတစ္မ်ိဳး ၊ ေရွ႕ေနာက္တစ္မ်ိဳး အားျဖင့္ အကုလိုလ္ကံ မကုန္ေသးသ၍ လြတ္ခြင့္မရႏိုင္ၾကဘဲ အမ်ိဳးမ်ိဳးခုတ္ေရြခံၾကရသည့္ကာဠသုတ္ငရဲ၊ (ဂ) ေအာက္ေျမအျပင္မွာ မီးလ်ံေတြ ထလွ်က္ အထု (၉) ယူဇနာရွိေသာသံေျမျပင္ၾကီးျဖစ္၌ ငရဲသားတို႕ဟာထန္းပင္ ငုတ္ေလးေတြစိုက္ထားသလို ခါးထိေအာင္စိုက္ထားျခင္းခံရျပီး အေရွ႕အရပ္မွ လာေသာ သံေတာင္ၾကီးက စားမည္၀ါးမည္ဆိုေနသလို တဒိန္းဒိန္း တၿခိမ္းၿခိမ္း ျမည္ဟီးလ်က္ ၾကိတ္ကာၾကိတ္ကာ အေနာက္အရပ္သို႔သြားျပီးေတာင္အရပ္မွ သံေတာင္ၾကီးက ထိုနည္းအတိုင္းပင္ ၾကိတ္ကာၾကိတ္ကာေျမာက္အရပ္သို႕ သြား ျပီးလွ်င္ အေနာက္အရပ္သို႕ ေရာက္ၿပီးေသာ သံေတာင္ၾကီး ကလည္းအေရွ႕ အရပ္သို႔ ၾကိတ္ကာၾကိတ္ကာျပန္၍လာျခင္းျဖင့္ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာမွ သံေတာင္ ေတြ သန္းဥတုတ္သလို ဖိႏွိပ္ၾကိတ္ေခ်ေသာ္လည္း အကုသိုလ္ကံမကုန္သမွ် ငုတ္စုစု ေပၚထြက္လ်က္ ဆက္ကာဆက္ကာ အၾကိတ္ခံရရွာေသာသံဃာတငရဲ ၊ (ဃ) မီးေေတာက္တို႕သည္ တ၀ုန္း၀ုန္း့ ထလ်က္ငရဲသို႕က်ေရာက္သူတို႕၏ ဒြါရ(၉)ေပါက္မွ အတင္း၀င္ေရာက္ေလာင္ကၽြမ္းသျဖင့္ အလြန္အားငယ္စြာတစာစာ ေအာ္ၾကရရွာျပီး ျပင္းစြာငိုေၾကြးျခင္းျဖင့္မီးေတာက္မီးလွ်ံ အေလာင္ခံံေန ၾကရေသာေရာရုာ၀ငရဲ ၊ (င) မီးခိုးတို႔တစ္ငရဲလံုးဖံုးလႊြမ္းေနျပီး ငရဲသို႕က်ေရာက္ သူတို႕ကို မီးခိုးတို႕က အတြင္းအျပင္ အတင္း၀င္၍ ႏွဴးႏွပ္ၾကေသာေၾကာင့္ ငရဲသူငရဲသားတို႕မွာ ဘာမွမတတ္ႏိုင္ၾကေတာ့ပဲ သနားစဖြယ္ အားငယ္စြာ ေအာ္ေနၾကရရွာေသာမဟာေရာရု၀ငရဲ၊ (စ) ငရဲသို႕က်ေရာက္ေသာ သတၱ၀ါမ်ားကို ထန္းလံုးေလာက္ၾကီးမား၍ မီးလွ်ံထေနသည့္သံတံက်င္၌ မလႈပ္ႏိုင္ေအာင္ စိုက္ ထား ျပီးလွ်င္ထိ သံတံမွထြက္ေသာမီးလွ်ံတို႔က အျမဲပူေလာင္ေစတတ္ေသာ တာပနငရဲ၊(ဆ)မီးလွ်ံထေနေသာသံေတာင္ၾကီးႏွင့္ ထိုသံေတာင္၏ ေအာက္ေျခ၌ သံတံက်င္ ေတြစိုက္ထူထားျပီးငရဲသူငရဲသားတို႕ကို ငရဲထိန္းတို႔က သံေတာင္ ေပၚသို႔ မတက္တက္ေအာင္ရိုက္ႏွက္၍ တင္ၾကျပီးသံေေတာင္ေပၚသို႔ ေရာက္ေသာ အခါ ကံၾကမၼာအေလ်ာက္ ေလမုန္တိုင္းေပၚေပါက္၍ ထိုေလမုန္တိုင္းက ေတာင္ ေျခ၌ ရွိေသာတံက်င္ေပၚေရာက္ေအာင္တိုက္လႊင့္ခ်လိုက္သျဖင့္ တံက်င္အဖ်ား၌ ကားခနဲ စူး၀င္ျခင္းခံၾကရရွာေသာမဟာတာပနငရဲ၊(ဇ) မီးေတာက္မီးလွ်ံမ်ားအၾကား မရွိပဲ တစ္ငရဲလံုး မီးလွ်ံမ်ား ဆက္ေနျပီး ငရဲသားခ်င္းလည္း ၀ါးက်ည္ေတာက္ အတြင္း မုန္ညွင္းေစ့ကေလးေတြျပည့္က်ပ္ေနသကဲ့သို႔ အၾကားမရွိ ျပည့္က်ပ္ ေနေအာင္ ဆင္းရဲဒုကၡ အၾကားအရွိ၊ ဒုကၡမွ လြတ္ကင္း၍ ခ်မ္းသာခြင့္ လံုး၀မရႏိုင္ဘဲ မီးလွ်ံ၊ သတၱ၀ါ၊ ဆင္းရဲျခင္း ဒုကၡ ဤသံုးမ်ိဳးတို႕ဆက္စပ္ေေနေသာ အ၀ီစိငရဲတို႕ႏွင့္ ထို ငရဲတစ္ထပ္တစ္ထပ္၌ဘင္ပုပ္ငရဲ၊ ျပာပူငရဲ ၊ လက္ပံေတာ ငရဲ ၊ သန္လ်က္ရြက္ေတာငရဲ ၊ေ၀တၱရဏီ “သံရည္ျမစ္ငရဲ” တို႔က တံတိုင္းခတ္ သက႔ဲဲသို႕ ရံပတ္၍ေနေသာငရဲအရပ္၌ က်ေရာက္ရျခင္းလည္းေကာင္း ၊ (၂) ဆင္၊ ျမင္း၊ ကၽြဲ၊ ႏြား ၊ ေခြး၊ ၾကက္၊ ငွက္ ငါးလိပ္စေသာ ကုန္းေန ေရေန အေျခေလး ေခ်ာင္း၊ အေျခႏွစ္ေခ်ာင္း၊ အေျခအမ်ား သတၱ၀ါတို႕ႏွင့္ေၿမြ စေသာအေျခမရွိေသာ သတၱ၀ါမ်ားျဖစ္ၾကသည့္တိရစၧာန္ အျဖစ္ေရာက္ရျခင္းလည္းေကာင္း ၊ (၃) တေစၧ ၊ မွင္စာ၊ သရဲ သဘက္ အစိမ္း ဖုတ္ေကာင္ က်တ္ေကာင္စသည့္ ၿပိတၱာ ျဖစ္ရျခင္းလည္းေကာင္း ၊(၄) ၿပိတၱာအၾကီးစားမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ေန႔စံညခံ ၊ ညခံေန႔စံ စသည္ျဖင့္လည္း ခံေနၾကရရွာေသာ အသူတကာယ္အရပ္၌ က်ေရာက္ ရျခင္းလည္းေကာင္း

ကပ္သံုးပါး- (၁) တုတ္ ဓါး ေသနတ္ ဗံုး အေျမာက္ စေသာလက္နက္ျဖင့္ ေသေၾကပ်က္စီးရျခင္း(သတၱႏၱရကပ္ ) ၊(၂) ပလိပ္ေရာဂါ ၊ ကာလေရာဂါ၊ ေက်ာက္ေရာဂါ ၊ အဖ်ားေရာဂါ စသည္ျဖင့္ ကူးစက္ျမန္ေသာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္အႏွံ႔ ေသေၾကပ်က္စီးရျခင္း (ေရာဂႏၱရကပ္)၊(၃) ၿမိဳ႕နယ္အႏွံ႔အျပားတို႕၌ အစားအေသာက္ျပတ္ငတ္၍ ေသေၾကပ်က္စီးရျခင္း (ဒုဗၻိကၠႏၱရကပ္ )တုိ႔ႏွင့္ ၾကံၾကိဳက္ရျခင္းလည္းေကာင္း၊

ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါး- မဂ္ဖိုလ္ရေအာင္ တရားအားထုတ္ခြင့္ မရျခင္းေၾကာင့္ အျပစ္ျဖစ္ေသာ အရပ္ေဒသ မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ (၁၊၂၊၃)ဘုရား ပြင့္ေနဆဲအခါငရဲ၊ တိရစၧာန္၊ ၿပိတၱာစေသာ အပါယ္အရပ္္(အသူတကယ္ကို ၿပိတၱာ မ်ိဳး၌ယူ)၊ (၄) ဘုရားရွင္ပြင့္ဆဲဘုရားရွင္ကို မဖူးေတြ႕ႏိုင္၊ တရားမနာႏိုင္ၾကရွာ ေသာခႏၶာကိုယ္သာရွိ၍ စိတ္၀ိညာဏ္မရွိေသာ အသညသတ္ျဗဟၼာမ်ားႏွင့္စိတ္ ၀ိ ညာဏ္သာရွိျပီး ခႏၶာကိုယ္မရွိေသာ အရူပျဗဟၼာမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဒီဃာယုနတ္ တို႔အရပ္၊ (၅)အစြန္အဖ်ား ေတာေတာင္အၾကား လူရိုင္းမ်ားေနသည့္ ပစၥႏၲရာဇ္ အရပ္ ၊(၆) ဘုရား ပြင့္ဆဲအခါ မိစၧာဒိ႒ိရွိေနျခင္း ၊(၇) ဘုရားပြင့္ဆဲအခါ တရားနားလည္ေလာက္ေသာ ဥာဏ္မရွိသူ ၊(၈) တတ္သိ နားလည္ေလာက္ ေသာဥာဏ္ရွိေသာ္ျငားလည္း ဘုရားမပြင့္ေသာအခါလူ ျဖစ္ရျခင္းလည္းေကာင္း၊

ရန္သူမ်ိဳးငါးပါး- (၁) ေရ၊(၂) မီး၊ (၃) ခိုးသူ ၊(၄) အေမြခံသားဆိုး သမီးဆိုး (၅) မင္းဆိုး စသည့္ ေဘးငါးမ်ိဳးႏွင့္ၾကံဳေတြ႕ရျခင္းလည္းေကာင္း၊

၀ိပတၱတရား ေလးပါး- ေဖာက္ျပန္ခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္း၊ ပ်က္စီးျခင္းဟုဆိုအပ္ေသာ (၁)မင္းဆိုးမင္း ယုတ္ အုပ္စိုးေသာအခါ ျဖစ္သည့္ကာလ၀ိပတၱိ ၊(၂)အပါယ္ေလးပါးတို႕၌ျဖစ္ရျခင္း စသည့္မေကာင္းေသာ ဂတိိျဖစ္၍ဂတိ၀ိပတၱိ၊(၃) ရုပ္အဆင္းအဂၤါခ်ိဳ႕တဲ့ ျခင္း စတဲ့ ဥပဓိ၀ိပတၱိ၊ (၄)အသိအလိမၼာဥာဏ္ပညာသတိ၀ီရိယမရွိပဲ ျပဳမူ၊ေျပာဆို၊ၾကံစည္ မူပေယာဂ၀ိပတိၱစသည့္မေကာင္းေသာအၿဖစ္ဆိုးတို႕ႏွင့္လည္းေကာင္း၊

ဗ်ႆန တရားငါးပါးတို႔မွ- (၁) ေဆြမ်ိဳးပ်က္စီးျခင္း - ဥာတိဗ်ႆန၊(၂)စည္းစိမ္ဥစၥာပ်က္စီး ျခင္းေဘာဂဗ်ႆန၊(၃)အနာေရာဂါၿဖစ္ျခင္းေရာဂဗ်ႆန၊(၄)မွားယြင္းေသာမိစၧာအယူကိုယူျခင္းဒိ႒ိဗ်ႆန၊ (၅)သီလပ်က္ျခင္းသီလဗ်ႆန စေသာပ်က္စီးျခင္းတို႔ ႏွင့္ၾကံဳေတြ႕ရျခင္းစူေသာ၊

ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ (၉) ပါး
၁။ အရဟံ=လူ နတ္ ျဗဟၼာ၊ သတၱဝါတို႔၏၊ ပူေဇာ္အထူးကို၊ ခံယူေတာ္မူထိုက္ေသာ၊ ျမတ္စြာဘုရား။
၂။ သမၼာသမၺဳေဒၶါ=ခပ္သိမ္းေသာတရားတို႔ကို၊ ကိုယ္ေတာ္တိုင္သိေတာ္မူေသာ၊ ျမတ္စြာဘုရား။
၃။ ဝဇၹာစရဏသမၸေႏၷာ=သီလဂုဏ္၊ သမာဓိဂုဏ္၊ ပညာဂုဏ္တို႔ႏွင့္၊ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ၊ ျမတ္စြာ ဘုရား။
၄။ သုဂေတာ=ေကာင္းေသာစကားကို၊ ဆိုေတာ္မူေသာ၊ ျမတ္စြာဘုရား။
၅။ ေလာကဝိဒူ=ေလာကသံုးပါးကို၊ သိေတာ္မူေသာ၊ ျမတ္စြာဘုရား။
၆။ အႏုတၱေရာ၊ ပုရိသ၊ ဒမၼသာရထိ= လူၾကမ္း နတ္ၾကမ္း ျဗဟၼာၾကမ္းတို႔၏၊ ယဥ္ေက်းေအာင္ဆံုးမ ေတာ္မူေသာ၊ ျမတ္စြာဘုရား။
၇။ သတၳာေဒဝမႏုႆာနံ=လူ နတ္ ျဗဟၼာ၊ သတၱဝါတို႔၏၊ ဆရာျဖစ္ေတာ္မူေသာ၊ ျမတ္စြာဘုရား။
၈။ ဗုေဒၶါ=သစၥာေလးပါး၊ ျမတ္တရားကို၊ ပိုင္းျခားထင္ထင္၊သိျမင္ေတာ္မူေသာ၊ ျမတ္စြာဘုရား ။
၉။ ဘဂဝါ=ဘုန္းေတာ္ ( ၆ ) ပါးႏွင့္၊ ျပည့္ေတာ္မူေသာ၊ ျမတ္စြာဘုရား။ ။

တရားဂုဏ္ေတာ္ (၆)ပါး
၁။ သြကၡာေတာ=ေကာင္းစြာေဟာေတာ္အပ္ေသာ၊ တရားေတာ္။
၂။ သႏၵိ႒ိေကာ=မိမိကိုယ္တိုင္၊ သိျမင္ႏိုင္ေသာ၊ တရားေတာ္။
၃။ အကာလိေကာ=က်င့္ၾကံပါက၊ အခ်ိန္ကာလာမေရြး၊ အက်ဳိးေပးေသာ၊ တရားေတာ္။
၄။ ဧဟိပႆိကာ=လာပါ ရႈပါ က်င့္ၾကံပါဟု၊ ဖိတ္ေခၚထိုက္ေသာ၊ တရားေတာ္။
၅။ ၾသပေနယ်ိေကာ=မိမိတို႔၏၊ ကာယ အဇၥ်တၱသို႔ကပ္၍၊ သိေဆာင္ထိုက္ေသာ၊ တရားေတာ္။
၆။ ပစၥတၱံ ေဝဒိတေဗၺာ ဝိညဴဟိ=ကိုယ္စီကိုယ္ငွ၊ ေကာင္းမြန္သည္ဟု၊ သိအပ္ခံစားအပ္ေသာ၊ တရာေတာ္။ ။

သံဃာဂုဏ္ေတာ္ (၉)ပါး
၁။ သုပၸဋိပေႏၷာ၊ ေကာင္းစြာက်င့္ေတာ္မူေသာ၊ သံဃာေတာ္။
၂။ ဥဇုပၸဋိပေႏၷာ၊ ေျဖာင့္မွန္စြာက်င့္မူေတာ္ေသာ၊ သံဃာေတာ္။
၃။ ဥာယပဋိပေႏၷာ နိဗၺာန္အလို႔ငွါ၊ က်င့္ေတာ္မူေသာ၊ သံဃာေတာ္။
၄။ သာမိစိပၸဋိပေႏၷာ၊ ရိုေသသမႈႏွင့္၊ ေလွ်ာ္ေအာင္၊ က်င့္ေတာ္မူေသာ၊ သံဃာေတာ္။
၅။ အာဟုေနေယ်ာ၊ အေဝးမွ ယူေဆာင္လာ၍၊ ပူေဇာ္အပ္ေသာ၊ ပစၥည္းကို၊ ခံယူထိုက္ေသာ သံဃာေတာ္။
၆။ ပါဟုေနယ်ာ၊ ဧည့္သည္အတြက္၊ စီမံထားေသာ၊ ပစၥည္းကို၊ ခံယူထိုက္ေသာ၊ သံဃာေတာ္။
၇။ ဒကၡိေဏေယ်ာ၊ ေနာင္ဘဝ၌၊ ၾကီးပြားခ်မ္းသာရန္၊ အလို႔ငွါ၊ ရည္မွန္း၍၊ ေပးလွဴေသာအလွဴကို၊ ခံယူထိုက္ေသာ၊ သံဃာေတာ္။
၈။ အဥၹလီကရဏီေယ်ာ။ လက္အုပ္ခ်ီမိုး၊ ရွိခိုးမႈကို၊ ခံယူထိုက္ေသာ၊ သံဃာေတာ္။
၉။ အႏုတၱရံ ပုဥေခတၱံ ေလာကႆ၊ လူ နတ္ ျဗဟၼာ၊ သတၱဝါတို႔၏၊ ေကာင္းမႈမ်ိဳးေစ့ကို၊ က်ဲခ်စိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္၊ ေကာင္းမြန္ေသာ၊ လယ္ယာေျမႏွင့္၊ တူေတာ္မူေသာ၊ သံဃာေတာ္။ ။

သခၤါရသေဘာတုိ႔သည္ပ်က္စီးျခင္းသေဘာရွိၾကသည္၊
သင္ခ်စ္သားတုိ႔မေမ့မေလွ်ာ့ေသာ သတိတရားတုိ႔ျဖင့္
အားထုတ္ၾကကုန္ေလာ့….
ျမတ္ဗုဒၶ၏ ေနာက္ဆုံးစကား

No comments: