Saturday, March 3, 2012

၃၈ ျဖာ မဂၤလာ 38 ( Ming Galar )

၁။ အေသ၀နာ စ ဗာလာနံ = လူမိုက္ကို မေပါင္းသင္းရျခင္း။
၂။ ပ႑ိတာနဥၥ ေသ၀နာ = ပညာရွိကို ေပါင္းသင္းရျခင္း။
၃။ ပူဇာစ ပူဇေနယ်ာနံ = ပူေဇာ္ထိုက္သူကို ပူေဇာ္ရျခင္း။
၄။ ပတိ႐ူပ ေဒသဝါေသာ စ = သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ ေကာင္းျမတ္ေသာအရပ္၌ ေနရျခင္း။
၅။ ပုေဗၺ စ ကတပုညတာ = ေ႐ွးဘဝက ျပဳခဲ့ဖူးေသာ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈရွိျခင္း။
၆။ အတၱသမၼာ ပဏီဓိ = အက်င့္သီလ မပ်က္ရေအာင္ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး ေကာင္းစြာထားျခင္း။
၇။ ဗဟုသစၥဥၥ = အၾကားအျမင္ ဗဟုသုတမ်ားျခင္း။
၈။ သိပၸဥၥ = အျပစ္ကင္းေသာ လက္မႈပညာတတ္ျခင္း။
၉။ ၀ိနေယာ စ = က်င့္၀တ္ ၀ိနည္း သင္ျခင္း။
၁၀။ သုဘာသိတာ စ = ခ်စ္ဖြယ္ သာယာခ်ိဳသာစကား ေျပာၾကားျခင္း။
၁၁။ မာတာပိတု ဥပ႒ာနံ = အမိအဖကို လုပ္ေကၽြးျပဳစုျခင္း။
၁၂။ ပုတၱဒါရႆ သဂၤေဟာ = သား၊ သမီး၊ ဇနီး၊ မယား ကို ခ်ီးျမွင့္ေထာက္ပံ့ျခင္း။
၁၃။ အနာကုလာ စ ကမၼႏ ၱာ = ႐ႈပ္ေထြးျခင္းကင္းေသာ အလုပ္ကိုလုပ္ျခင္း။
၁၄။ ဒါနဥၥ = စြန္႕ၾကဲေပးကမ္း လွဴဒါန္းျခင္း။
၁၅။ ဓမၼစရိယာ စ = မိမိသႏ ၱာန္၌ သုစ႐ိုက္ျဖစ္ေအာင္ က်င့္ေဆာင္ျခင္း။
၁၆။ ဉာတကာနဥၥ သဂၤေဟာ = ေဆြမ်ိဳးမ်ားကို ေပးကမ္းခ်ီးျမွင့္ ေထာက္ပံ့ျခင္း။
၁၇။ အနဝဇၨာနိ ကမၼာနိ = အျပစ္မ႐ွိေသာ အလုပ္တို႕ကို ျပဳလုပ္ျခင္း။
၁၈။ အာရတီ ပါပါ = မေကာင္းမႈတို႕ကို စိတ္ျဖင့္ ေဝးစြာေ႐ွာင္ၾကဥ္ျခင္း။
၁၉။ ဝိရတီ ပါပါ = မေကာင္းမႈတို႕ကို ကိုယ္ႏႈတ္ျဖင့္ အထူးေ႐ွာင္ၾကဥ္ျခင္း။
၂၀။ မဇၨပါနာ စ သံယေမာ = မူးယစ္ေဆးဝါးေသာက္စားျခင္းမွ ေစာင့္စည္းျခင္း။
၂၁။ အပၸမာေဒါ စ ဓေမၼသု = သုစ႐ိုက္ဆယ္ပါး ကုသိုလ္တရားတို႕၌ မေမ့မေလ်ာ့ မေပါ့ဆျခင္း။
၂၂။ ဂါရေဝါ စ = အသက္သိကၡာ ဂုဏ္၀ါၾကီးမားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ႐ိုေသေလးစားျခင္း။
၂၃။ နိ၀ါေတာ စ = ေျခသုတ္ပုဆိုး၊ ေျမြစြယ္က်ိဳးႏွင့္ ခ်ိဳက်ိဳးႏြားလား ဒြန္းစ႑ားပမာ မာန္မာနကို ႏွိမ့္ခ်ျခင္း။
၂၄။ သႏ ၱဳ႒ီစ = ရသမွ်ျဖင့္သာ ေရာင့္ရဲလြယ္ျခင္း။
၂၅။ ကတညဳတာ = ေရွးက ျပဳခဲ့ဖူး သူ႕ေက်းဇူးကို အထူးဆင္ျခင္ သိျမင္ျခင္း။
၂၆။ ကာေလန ဓမၼႆ၀န = သင့္ေလ်ာ္ေသာအခါ၌ တရားနာၾကားျခင္း။
၂၇။ ခႏၱီ စ = ေျမၾကီးပမာ အရာရာ၌ သည္းခံျခင္း။
၂၈။ ေသာဝစႆတာ = ဆံုးမခံယူ လြယ္ကူေသာသူ ျဖစ္ျခင္း။
၂၉။ သမဏာနဥၥ ဒႆန = ရဟန္းေတာ္တို႕ကို ဖူးျမင္ရျခင္း။
၃၀။ ကာေလန ဓမၼ သာကစၦာ = သင့္ေလ်ာ္ေသာအခါ၌ ပညာရွိတို႕ႏွင့္ တရားဓမၼ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း။
၃၁။ တေပါ စ = ကိေလသာ အပူေဝး၍ ျငိမ္းေအးေစတတ္ေသာ အက်င့္ျမတ္ကို က်င့္ျခင္း။
၃၂။ ျဗဟၼစရိယဥၥ = ေမထုန္အမႈ ေရွာင္ၾကဥ္ျပဳလ်က္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္ျခင္း။
၃၃။ အရိယ သစၥာန ဒႆနံ = သစၥာေလးပါးတရားကို သိျမင္ျခင္း။
၃၄။ နိဗၺာန သစၦိကိရိယာ စ = အရဟတၱဖိုလ္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္း။
၃၅။ စိတၱံ ယႆ န ကမၸတိ = လာဘာ လာဘ စသည့္ ရွစ္တန္ေလာကဓံႏွင့္ ေတြ႕ၾကံဳေသာသူ၏ စိတ္သည္ ထိတ္ထိတ္မခုန္ မတုန္မလႈပ္ျခင္း။
၃၆။ အေသာကံ = စိုးရိမ္ပူေဆြး ငိုေၾကြးမႈ မရွိျခင္း။
၃၇။ ဝိရဇံ = ရာဂ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ ျမဴေမွး၊ ညစ္အေၾကးမရွိျခင္း။
၃၈။ ေခမံ = ေၾကာက္လန္႕ဖြယ္ေရး ေဘးမရွိျခင္း။
စသည္တို႕သည္-
ဧတံ မဂၤလ မုတၱမံ = ျမတ္ေသာမဂၤလာတရားေတာ္မည္၏။

No comments: