Wednesday, April 29, 2009

*" အိပ္ေရးပ်က္သူမ်ား "*


*ေန႔ညမျပတ္ ၊ အလုပ္ဖ်က္လို႔*

*အိပ္ပ်က္ညေတြ ၊ သိပ္မ်ားေနၿပီ*

*အေသအေမာ ၊ ဒီညေစာေစာ ယူ ရမယ္ ။*


**

* *

*ေပ်ာ္လုေပ်ာ္ခင္ ၊ အိပ္ေနစဥ္၀ယ္*

*က်ဳပ္ရင္ခုန္ၾကမ္း ၊ မ်က္စိလန္းေအာင္*

*ေဘးခန္းကေမာင္ ၊ အာရံုေဆာင္ေလၿပီ ။*


**

* *

*ခ်ိဳးခၽြတ္ဂိုးဂြမ္း ၊ သင္းတို႔ခန္းက*

*ေသာင္းက်န္းေနပါ့ ၊ ဘာကိစၥတုန္း*

*စဆံုးသိေအာင္ ၊ နားစိုက္ေထာင္မယ္ ။*

* *

*ၾကား၀င္ေလေသြး ၊ ေ၀းမယ္ထင္ေသာ*

*ဒီလင္မယား ၊ အသံၾကားရတာ*

*တအားစိုးေႏွာင့္ ၊ အာေခါင္ေျခာက္ေနၿပီ ။*


**

* *

*မီးကမွိတ္တုတ္ ၊ တဖုတ္ဖုတ္ႏွင့္*

*မဟုတ္မွလြဲေရာ ၊ ဘသားေခ်ာတို႔*

*ေျပာလို႔မေကာင္း ၊ ၿငိမ္ၿပီးေခ်ာင္း(ဦး)မွ ။*


**

* *

*ထရံေပါက္နား ၊ က်ဳပ္ေရာက္သြားၿပီး*

*တအားစူးစမ္း ၊ အထဲလွမ္းၾကည့္ေတာ့*

*အရမ္းတိက် ၊ က်ဳပ္သိရေပၿပီ ။*


**

* *

*ဂ်ာနယ္ကိုလိပ္ ၊ အံကိုႀကိတ္လို႔*

*မအိပ္မေန ၊ သင္း တို႔ေတြက*

*ေသြးေတြေသာက္သြား ၊ ၾကမ္းပိုးမ်ားအား**တအားသတ္ေနၾကသည္ကိုး…… ေတာက္ ! ။*

No comments: