Saturday, May 2, 2009

လူနာ


လက္ဖ်ားေျခဖ်ား ေအးတတ္တဲ့ လူနာတစ္ေယာက္က ဆရာ၀န္လာျပေတာ့ ဆရာ၀န္က "ကြ်န္ေတာ္က လက္ဖ်ားေျခဖ်ားေအးရင္ ကြ်န္ေတာ့္မိန္းမကို ဖက္ထားလိုက္တယ္။ သူ႔ကိုယ္ေငြ႔နဲ႔ ေႏြးလာေရာ" လို႔ အၾကံေပးေတာ့ လူနာက " ဒီအၾကံ မဆိုးဘူး ဆရာ.. ဒါနဲ႔ ဆရာကေတာ္ ဘယ္ေတာ့ အားလဲဟင္" တဲ့။

No comments: